ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ปี 2562

วันที่ 04 กพ. พ.ศ.2562

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่
วันคุ้มครองโลก ปี 2562

อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822
 

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ปี 2562 อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการ

1. ระยะเวลาการอบรม (47วัน)
    - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค
    - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
    - วันอาทิตย์ที่ 3 อา.10 อา.17 มีนาคม พ.ศ.2562

3. วันตรวจร่างกาย
    - วันอาทิตย์ที่17 มีนาคม พ.ศ.2562

4. กำหนดการเข้าวัด ปฐมนิเทศน์
     -วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562

5. พิธีตัดปอยผม
    -วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562

6. พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
   - วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

7. พิธีบรรพชา
   - วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

8. พิธีอุปสมบท
   - วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562

9. พิธีตักบาตร
   -วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562

10. สิ้นสุดการอบรม
   - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562