ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการยุวพุทธศาสตร์ 7 (ภาคฤดูร้อน)

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2562

บวชเรียนพุทธศาสตร์ เป็นนักปราชญ์ทางธรรม ศึกษาพุทธธรรม สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

โครงการยุวพุทธศาสตร์ 7 (ภาคฤดูร้อน)
Young Buddhist Novice Ordination Project
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 28 เมษายน พ.ศ.2562
อายุระหว่าง 11 - 13 ปี


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2562
รับสมัครวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่เสา F6 และ O26
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่เสา O26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


กำหนดการ การรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
      ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ บูธ F6 สภาธรรมกายสากล
      ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนา SPD1 สภาธรรมกายสากล  
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนา SPD1 สภาธรรมกายสากล
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนา SPD1 สภาธรรมกายสากล


กำหนดการอบรม
      - วันเข้าวัด 31 มีนาคม พ.ศ.2562
      - วันปลงผม 7 เมษายน พ.ศ.2562
      - วันบรรพชา 11 เมษายน พ.ศ.2562
      - วันตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ 16 เมษายน พ.ศ.2562
      - กิจกรรมธรรมยาตรา 26 เมษายน พ.ศ.2562
      - สิ้นสุดการอบรม 28 เมษายน พ.ศ.2562


ติดต่อสอบถาม โทร. 08-7435-7897 , 08-0765-6522

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล