ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมงานบุญวันมาฆบูชา 49 ปี วัดพระธรรมกาย
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ภาคเช้า ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
     06.40 น.  พิธีตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป

ภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล
     09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
     11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล
     13.00 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 37
     14.00 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
(World-PEC) ครั้งที่ 13
     15.10 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

ภาคค่ำ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
     17.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป
     19.45 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักร ชิตังเม 1,111,111,111 จบ
     20.30 น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล