ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนรับบุญพิเศษ เย็บ-สอย ป้ายกลุ่มสี จีวร อังสะ สบง

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

เชิญชวนรับบุญพิเศษ
เย็บ-สอย ป้ายกลุ่มสี จีวร อังสะ สบง
จำนวน 90,000 ชิ้น
เวลา 09.00 - 22.00 น. 
ณ ระเบียง 8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย