ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 1,067 รูป จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2562

ตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร 1,067 รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาโลก
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น.
ณ ถนนมัชฌิมา (ทางสายกลาง) ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-167-8556
www.facebook.com/doilomeditationcenter

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล