ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2562

เชิญร่วมมหาสังฆทานใหญ่ 
ตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร 1,000 รูป
ด้วยข้าวสารอาหารแห้ง 
ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
 

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

 

*สวมชุดขาวหรือชุดผ้าไทย*
ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
จังหวัดลำพูน โทร. 086-4550562 , 086-4429493

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล