ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตารางฉายภาพยนตร์ 3D และนิทรรศการ "Idols 14 สามเณรอรหันต์" สำหรับสาธุชน

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2562

ตารางฉายภาพยนตร์ 3D และนิทรรศการ
" Idols 14 สามเณรอรหันต์ "
(14 Arahat Novice Monks as Idols)

ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 30 เม.ย. 2562

- นิทรรศการ 8 ห้อง ณ บริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ
- โรงภาพยนตร์ 3 มิติ 14 เรื่อง ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

       โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย (อบรมในวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2562) และเพื่อเป็นการต้อนรับน้องสามเณรที่กำลังจะมาอบรม ทีมนิทรรศการก็ได้จัดสร้าง "นิทรรศการ Idols 14 สามเณรอรหันต์" เพื่อให้ความรู้ ควบคู่ความสนุกสนาน เสริมสร้างคุณธรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้าชมได้มีกำลังใจในการละชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ ด้วยเรื่องราวประวัติของสามเณรอรหันต์เป็นจำนวนถึง 14 รูป ในยุคพุทธกาล

 

ตารางฉายภาพยนตร์ 3D และนิทรรศการ "Idols 14 สามเณรอรหันต์" สำหรับสาธุชน

 

ตัวอย่างนิทรรศการและภาพยนตร์ 3 D

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล