ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามมติมหาเถรสมาคม

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ
    เวลา ๐๙.๐๐ น.
     พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และประชาชน พร้อม ณ มณฑลพิธีฯ
        - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
        - รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  
    เวลา ๑๐.๐๙ น. – ๑๒.๐๐ น. 
     ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
       - คณะสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล
       - เจ้าหน้าที่ ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เฉลิมพระเกียรติฯ

    เวลา ๑๒.๑๕ น. 
     เสร็จพิธีฯ


การแต่งการส่าหรับสาธุชน : ชุดสุภาพ โทนสีขาว หรือ สีเหลือง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล