ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2562

โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (109 วัน)
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

...ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณ...

กำหนดการ

เข้าโครงการ    วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พิธีบรรพชา     วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562
พิธีอุปสมบท    วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

สถานที่อบรม  :  มหารัตนวิหารคด รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ระยะเวลา  :   25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (109 วัน)

 
หลักฐานการสมัครบวช
    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หลักฐานการศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
    2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
    3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
    5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
    6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


สอบถามรายละเอียดได้ที่
    โทร. 02-831-1234
    www.dmycenter.com
    www.บวช.com