ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรพระนานาชาติบวชใหม่ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระนานาชาติบวชใหม่
จำนวน 100 รูป รวม 23 สัญชาติ

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล