ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "หลักการแปลไทยเป็นบาลี"

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "หลักการแปลไทยเป็นบาลี"
 

      ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "หลักการแปลไทยเป็นบาลี" (บาเรียนโท ประโยค ป.ธ. 4, 5, 6) สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"หนังสือที่อธิบายหลักการในการแต่งภาษาบาลีเบื้องต้น
เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนบาลีชั้นเปรียญโท และผู้สนใจทั่วไป"

 
ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบุญได้ที่
ห้องรับบริจาค หรือผู้ปสง. ภาคที่ท่านสังกัด

โทร. 064-630-8594
Line ID : @bdtdci
 บูธบัณฑิตถาวร เสา O26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย