ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีประดิษฐานเสาสีมา บรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ เนื่องในวันธรรมชัย

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2562

พิธีประดิษฐานเสาสีมา บรมจักรพรรดิรัตนอนันต์  เนื่องในวันธรรมชัย
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000 , 097-297-0157
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล