ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2562

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม

วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
บริเวณมหารัตนวิหารคดทิศเหนือ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-381-1000
 

ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีปลูก "เบญจทรัพย์" เป็นปฐมเริ่ม วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล