ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

Super Kids Adventure Camp 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2562

Super Kids Adventure Camp 2019 เปิดรับสมัครแล้ว !!
เปิดรับน้องๆ อายุ 7 - 12 ปี
ณ โชติกาธารา รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 20 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

              รับสมัครน้องๆ ที่อยากจะ UP! ศักยภาพให้เป็นเด็ก เก่ง และ ดี ผ่านกิจกรรมที่ทั้งสนุกและมีคุณภาพ
ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้นิสัยแห่งนักพัฒนา ความกล้าแสดงออก ส่งเสริมจินตนาการและการทำงานเป็นทีมรวมถึง หล่อหลอมใจน้องๆ ให้ใสด้วยธรรมะและสมาธิ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พี่ฝน 089-446-7076
พี่ไอติม 094-926-6541

Official line id : @superkidsclub

https://www.facebook.com/superkidsclub.thailand/

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล