ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2562

ขอเชิญผู้มีบุญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่
รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562  เวลา 06.00 น.
ณ ลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย