ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2562

วันคล้ายวันละสังขาร 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

(ครบรอบ 19 ปี)

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
วันอังคารที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น.
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
09-4454-2541 , 09-7169-6455


     ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครบรอบ 19 ปี ในวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย


กำหนดการ
    10.30 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์,ทอดผ้าบังสุกุล
    11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
    12.00 น. ถวายไทยธรรม,รับพรจากคณะสงฆ์


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือโทร. 094-4542541, 097-1696455