ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดธรรมจักร 1,680,000135 จบ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2562

เป้าต่อไป ครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
บูชาธรรมด้วยการสวดธรรมจักรให้ถึง
1,680,000135 จบ

     เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้ม ให้สวดกันทะลุในทุกๆ เป้า และให้สวดด้วยความปลื้ม

ประทับใจอย่างถูกหลักวิชชา ลืมไม่ลง คงไม่ลืม ปลื้มทุกชาติ จนถึงที่สุดแห่งธรรม