ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป ณ ตลาดไท

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมงาน​ ตักบาตรมหากุศล พระสงฆ์ 10,000 รูป
"มอบทาน มอบธรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 06.30 น. 
ณ ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

       จัดโดย : คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ตลาดไท , สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, มูลนิธิธรรมกาย, ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ

       โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในฤดูกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป รวมทั้ง เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน เพื่อรวบรวม และส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ อยู่ในขณะนี้