ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2562

กำหนดการทอดกฐิน
ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม โทร. 083-540-6603, 083-540-6613

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล