ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีบูชาข้าวพระ,
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8
 และพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
ไปทั่วโลก  ถวายแด่ 214 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

****************


กำหนดการ (ฉบับย่อ)

ภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล
       06.40 น. พิธีตักบาตรพระ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล
       08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร

ภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล
       09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
       11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
       11.15 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล
       13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8
       14.45 น. ปฏิบัติธรรม / ฟังโอวาท
       15.10 น. พิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก 
ถวายแด่ 214 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก / พิธีถ่ายภาพประวัติศาสตร์ต้นสมบัติ / ประธานสงฆ์ให้โอวาท / พิธีถวายปัจจัย
       16.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
       17.00 น. พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล