ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธุดงค์ปีใหม่ วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2562

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 ( ธุดงค์ปีใหม่ 5 วัน)
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมาอยู่ "ธุดงค์สวดมนต์ข้ามปี" ดีอย่างไร

     การมาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ถือว่าเป็นการรับปีใหม่ที่ดีมากๆ เลย เพราะจะได้รักษาศีล 8 ได้นั่งสมาธิ (Meditation) เต็มที่จริงจัง เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้อยู่ในบุญกุศลเพื่อรับศักราชใหม่ ถ้าเราสังเกตคนจะชอบส่ง ส.ค.ส.กัน ส.ค.ส.ก็คือส่งความสุข ถ้าเราจะส่งความสุขให้คนอื่นได้ เราก็ต้องมีความสุขก่อน จะอวยพรให้คนอื่นมีความประเสริฐ ตัวเราเองก็ต้องมีความประเสริฐก่อน เมื่อตัวและใจเรามีความสุขก็จะแบ่งปันให้คนอื่นได้


ชาวพุทธที่ดี เริ่มต้นปีใหม่อย่างไร

     1. ให้ได้ทำทาน
     2. ให้ได้รักษาศีล
     3. ให้ได้สวดมนต์ทำสมาธิภาวนา

           เราต้องตั้งผังปีใหม่ของเราด้วยบุญกุศล ดีที่สุดคือมาอยู่ธุดงค์รับปีใหม่ ถ้าเราเริ่มต้นปีใหม่ดีอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้ตั้งใจด้วยว่าเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเราให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรบ้าง เช่น นักเรียนตั้งใจให้เรียนดีขึ้น คนทำงานก็ตั้งใจทำงานให้มากขึ้น และวางแผนให้เดินไปถึงเป้าหมายให้ได้ด้วย อาศัยต้นปีมาตั้งเป้าหมายอย่างนี้กัน เราจะได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทางธรรมเราเองก็ได้บุญได้กุศล ทางโลกก็ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต 

 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธุดงค์ปีใหม่) ต้อนรับศักราชใหม่ 2563

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562
     08.45 น.    สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 จบ
     08.30 น.    สวดมนต์ทำวัตรเย็น / อาราธนาศีล 8 / สมาทานการอยู่ธุดงค์
     13.00 น.    ปฏิบัติธรรม
     13.10 น.    สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ
     14.10 น.    ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
     18.00 น.    บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ / สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562
     08.15 น.   ร่วมกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ 
     18.00 น.    บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ / สวดธรรมจักร

 

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562
     05.00 น.   สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด
     08.45 น.   สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 จบ
     09.25 น.    ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม / อาราธนาศีล 8 / สมาทานธุดงค์                                         
     13.00 น.    ปฏิบัติธรรม
     13.10 น.    สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ
     14.10 น.    ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
     18.00 น.    บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ / สวดธรรมจักร

 

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
     05.00 น.    สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด
     09.00 น.    ร่วมพิธีถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาด ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย
     13.00 น.    ปฏิบัติธรรม

     13.10 น.    สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 จบ
     14.10 น.    ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม / อาราธนาศีล 5 / สมาทานธุดงค์
     18.00 น.    บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ / สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร / เวียนประทักษิณ / สวดมนต์ข้ามปี
     00.09 น.    อธิษฐานจิตปีใหม่

 

วันขึ้นปีใหม่ พิธีบูชาข้าวพระ / วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563
     04.30 น.  ทำความสะอาดอุปกรณ์ธุดงค์
     05.00 น.  สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ มหารัตนวิหารคด
     06.30 น.  พิธีตักบาตร ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์
     09.00 น.  ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-831-1000
ติดต่อพักค้าง โทร. 080-4490092