ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันสามเณร วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2563

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2562

วันสามเณร วัดพระธรรมกาย ประจำปี 2563
วันเสารที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

"ของขวัญที่ดีที่สุด มาจากใจที่บริสุทธิ์"

        ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญ ถวายกำลังใจ ของขวัญ และทุนการศึกษา แก่ สามเณรวัดพระธรรมกาย กว่า 350 รูป วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ถวายได้ทุกวัน ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

      สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป


กำหนดการกิจกรรมวันสามเณร

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

     09.00 น. ร่วมรับชมการแสดงของสามเณร 
     10.30 น. พิธีถวายทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลี 
     11.00 น. ร่วมกันถวามยภัตตาหาร แด่สามเณร 350 รูป

 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

     07.00 น. ตักบาตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระบาลี


สอบถามรายละเอียดได้ที่

     ฝ่ายบิณฑบาตร ติดต่อ พม.สุทธิพงษ์  โทร. 095-460-5167 
     ถวายของขวัญ ติดต่อ พม.กันตณัฐ  โทร. 087-770-0031 
     เปิดร้านภัตตาหาร ติดต่อ พม.บรรพิชิต  โทร. 083-299-2881

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล