ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2563

 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ปิดเทอม เติมธรรม
มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี
- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
- มีสุขภาพแข็งแรง
- ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่


กำหนดการ

- เข้าโครงการ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
- พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563
- ร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563
- พิธีปิดอบรม ณ วัดพระธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563
- ร่วมกิจกรรมบุญที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ / พิธีลาสิกขา  วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2563


สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

โทร. 02-831-1234
www.บวช.com  
www.dmycenter.com
Line @ : @dhammakayainfo
facebook : dhammakayainfo
twitter : dhammakayainfo
instagram : dhammakayainfo

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล