ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2563

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมสวดธรรมจักร เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
ให้ครบ 2,477,777,777 จบ

 ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล