ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2563

พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การเเพทย์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
ณ บ้านเเก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญ หรือโทร.02-831-1000
 


หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล