ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีปลูกเบญจทรัพย์ วันพุธที่ ๒ กันยายน ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมพิธีปลูกเบญจทรัพย์
ในวาระครบ ๑๐๓ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส (ลานจอด P 11) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

630901_02.jpg

 


หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล