ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กองบุญ "ทรัพย์อนันต์" เพื่อห้องประดิษฐาน มยุรนาวากาศ

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2563

กองบุญ "ทรัพย์อนันต์"
เพื่อห้องประดิษฐาน มยุรนาวากาศ

บุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาด
6 ก.ย. - 4 ต.ค. 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาค หรือโทรศัพท์ 02-831-1000
 

630907_01.jpg

630907_02.jpg

630907_03.jpg

630907_04.jpg

 

พระของขวัญไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญ

630907_05.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล