ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2563

กฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอาคาร ๑๐๙ ปี มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส
วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

630910_01.jpg

กำหนดการ วันทอดกฐิน
     ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
     ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหาร


ติดต่อสอบถาม
พระสมุห์สุชยา 064-829-8995
คุณพรทิพย์ 088-789-4809

 

               การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง

           การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่ม และเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

630910_02.jpg

630910_03.jpg

630910_04.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล