ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563 

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2563

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563 
อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทดแทนพระคุณบิดา มารดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

631016_01.jpg

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
1. พิธีปลงผม      -  วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
2. พิธีบรรพชา     -  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563
3. พิธีอุปสมบท   -  วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-831-1234

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล