ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2563

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
พิธีกรรมเริ่ม 09.30 น.

สอบถาม ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดหรือ โทร. 097-169-6455, 094-454-2541

631201_03.jpg

กำหนดการ

09.30 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

10.15 น. นั่งสมาธิ

10.30 น. - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
              - พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
              ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย

11.10 น. เจ้าภาพถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล