ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ประกาศ เรื่อง การจัดงานบุญในช่วงท้ายปี 2563 ถึงต้นปี 2564

วันที่ 25 ธค. พ.ศ.2563

ประกาศ
เรื่อง การจัดงานบุญในช่วงท้ายปี 2563 ถึงต้นปี 2564

631225_01.jpg

       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แผ่ขยายเป็นวงกว้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของประกาศคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเรื่อง งดกิจกรรมทางพระศาสนา ที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากและงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  จึงขอแจ้งสมาชิกในองค์กรและสาธุชนดังนี้

1. กิจกรรมที่งด

1.1 งดกิจกรรมชมทุ่งสวรรค์ตะวันใส
1.2 งดวันอนุโมทนาเจ้าภาพงานบวช วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.2563
1.3 งดพิธีบุพเปตพลี วันอังคารที่ 29 ธ.ค.2563
1.4 งดพิธีสวดมนต์ข้ามปี แต่ให้ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์แทน
1.5 งดพิธีตักบาตรปีใหม่และตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ฯ วันศุกร์ที่ 1 ม.ค.2564


2. กิจกรรมที่เปลี่ยน เป็นการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com

2.1 งานบุญวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป
2.2 พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค.2563
2.3 พิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมกราคม จัดในวันอาทิตย์ที่ 3 ม.ค.2564


3. กิจกรรมที่เลื่อนออกไปก่อน

3.1 เลื่อนพิธีร่วมบุญทอดผ้าป่า 40 วัด และถวายมหาสังฆทาน 345 วัด
3.2 เลื่อนธรรมยาตราปีที่ 9 โดยปรับรูปแบบกิจกรรม เป็นปฏิบัติธรรมบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์อยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
3.3 เลื่อนงานวันเด็ก

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563
คณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด-19
วัดพระธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล