ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM 

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2564

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2564 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM 
จุดประทีปแปรอักษร นั่งสมาธิ เจริญพระพุทธมนต์
และฉลองชัยชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 3,277,777,777 จบ

*************************

640421_01.jpg

กำหนดการ

ภาคสาย
   08.30 น.เปิดห้อง ZOOM ส่วนกลาง
   09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
   10.45 น. พิธีถวายภัตตาหาร / ถวายประทีป ออนไลน์
   11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย


ภาคบ่าย
   13.30 น. ฟังธรรมเทศนา "วันธรรมะคุ้มครองโลก" โดย พระอาจารย์ถาวร ถาวโร
   14.30 น. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ภาคบ่าย
   15.00 น.ประธานสงฆ์อ่านโอวาทและให้พร
   16.00 นเสร็จพิธีภาคบ่าย
   18.00 น.รายการ ZOOM แต่ละห้อง

ภาคค่ำ
   18.30 น. เปิดห้อง ZOOM ส่วนกลาง
   19.00 น. พิธีจุดประทีปแปรอักษร
   19.13 น. ประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ
   19.35 น พิธีเจริญพระพุทธมนต์
   20.05 น. ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา
   20.15 น. พิธีประกาศรางวัลกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด
   20.35 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 3,277,777,777 จบ
   21.15 น. เสร็จภาคค่ำ

 

หมายเหตุ : 
1. กำหนดการฉลองชัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นกับยอดสวดที่ส่งเข้ามา
2. ขอให้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่ลิงก์ www.dmc.tv/2564, www.zoom072.com Meeting ID : 892 8398 9294

สอบถาม 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล