ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด-19 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลามาตรการเข้มงวดช่วงโควิด-19

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2564

คณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด-19 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลามาตรการเข้มงวดช่วงโควิด-19


640616_01.jpg

              คณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกาย ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลามาตรการเข้มงวดถึงแนวทางปฏิบัติภายในวัดพระธรรมกายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

              เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด-19 จึงมีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการป้องกันเข้มงวด ถึงวันที่ 30 มิถุนายนพุทธศักราช 2564   และงดการสวดพระปาฏิโมกข์ ดังนี้

              1.จัดงานบุญพิธีแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่าน Zoom ได้แก่ บุญพิธีวันอาทิตย์ พิธีถวายสังฆทานออนไลน์ ,พิธีบุพเปตพลีออนไลน์,พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์ และพิธีปล่อยปลาออนไลน์ 

              2.งดมาร่วมบุญพิธีที่วัดพระธรรมกายเป็นการชั่วคราว

              3.งดการสวดพระปาฏิโมกข์ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

              4. ปิดประตู 7  

              5.ขอเน้นย้ำให้ทุกท่านงดแพร่ภาพต่างๆ ที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีคนมากในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
งดเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นหมู่คณะ และงดเข้าพื้นที่ลานธรรมช่วงฝนตก
สมาชิกภายในวัด งดออกนอกพื้นที่วัดทุกกรณี
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T คือเว้นระยะห่าง-ใส่แมส-ล้างมือ และวัดอุณหภูมิ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติจนถึง ถึง 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล