ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบุพเปตพลี (ออนไลน์) วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2564

ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีบุพเปตพลี (ออนไลน์)
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564
เนื่องในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เพื่ออุทิศบุญนี้แก่บรรพบุรุษ และอุทิศให้แก่พุทธบริษัท 4
ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนใต้

640623_01.jpg

กำหนดการ

09.45 น. พร้อมกันที่สถานี zoom หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ

10.00 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี
              - พิธีกรอาราธนาศีล / อาราธนาธรรม
              - คณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
              - พิธีทอดผ้าบังสุกุล

10.30 น. พิธีกล่าวคำถวายต่างๆ / ตัวแทนผู้มีบุญประเคนไทยธรรม

10.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / สวดมนต์ให้พรอุทิศบุญแด่หมู่ญาติอันเป็นที่รัก / เสร็จพิธี

 

สอบถามโทร. 097-1696455, 094-4919916, 094-4542541

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล