ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ ๑๓๓ ปี  คุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 17 มค. พ.ศ.2565

พิธีอัญเชิญมยุรนาวากาศ ประดิษฐาน ณ อาคาร ๑๐๐ ปี 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ ๑๓๓ ปี 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

(ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 

650117_03.jpg


พิธีภาคบ่าย
   ๑๓.๐๐ น. - พิธีสักการะรูปหล่อคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง

   ๑๓.๑๕ น. - เคลื่อนริ้วอัญเชิญมยุรนาวากาศ ที่ ถนนสุขสบายจากอาการพระผู้ปราบมาร - อาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายฯ

   ๑๔.๐๐ น. - เสร็จพิธี

 

ร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
www.zoom072.com, www.gbnus.com
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000 หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล