ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "คำสอนคุณครูไม่ใหญ่"

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2565

เรียนเชิญผู้มีบุญ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือชุด
หนังสือ "คำสอนคุณครูไม่ใหญ่"

ในวาระ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2565

เรียนเชิญผู้มีบุญ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือชุด หนังสือ "คำสอนคุณครูไม่ใหญ่" ในวาระ วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2565

เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่
เพื่อให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์

 

หนังสือ “คำสอนคุณครูไม่ใหญ่”.. จำนวน 3 เล่ม

เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสม
เล่ม 2 สิ่งที่ต้องแสวงหา
เล่ม 3 ชีวิตสมณะ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร


1. ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค รายการทำบุญ : 096
ร่วมบุญในนาม : “หนังสือคำสอนคุณครูไม่ใหญ่”


2. ผ่านธนาคารชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย
เลขบัญชี : 152-1-20208-7 
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาตลาดไท
แล้วส่งสลิปเงินโอนไปที่ห้องไลน์ Donate Online
ID line : @donateonline


ติดต่อ : ผู้ประสานงาน / กองรับบริจาค / กองวิชาการ 01
สอบถามข้อมูล : โทร. 083-540-6511, 089-453-9494
หมดเขตส่งรายชื่อ วันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2565


ผู้ร่วมบุญจะได้รับหนังสือทั้ง 3 เล่ม  (มีชื่อจารึกเพียงเล่มเดียว)
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล