ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 117 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2565

พิธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 117 
วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2
เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่บรรพบุรุษ และผู้ล่วงลับจากวิกฤติการณ์โรคโควิด 19

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   เวลา 09.30 น.
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ถ่ายทอดสดออนไลน์ www.gbnus.com
zoom : zoom072.com

พิธีบุพเปตพลีออนไลน์ ครั้งที่ 117 วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

กำหนดการ

09.30 น. พิธีกรนำอาราธนาศีล / อาราธนาธรรม

09.40 น. คณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม

10.10 น. เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล

10.15 น. เจ้าภาพกล่าวคำถวายต่างๆ

10.45 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรม

10.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร

11.00 น. เสร็จพิธี

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล