ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายโคมมาฆประทีป และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2565

พิธีถวายโคมมาฆประทีป
และพิธีถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรม
เป็นสังฆทาน เนื่องในเทศกาลงานบุญมาฆบูชา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 10.00 น. 
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ

สอบถามผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 097-1696455

ถ่ายทอดสด
GBNUS LIVE, ZOOM072.COM

 

พิธีถวายโคมมาฆประทีป และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

กำหนดการ

10.00 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / พิธีกรนำอาราธนาศีล

10.05 น. เจ้าภาพกล่าวคำถวายต่างๆ

10.35 น. คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

10.45 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรม

10.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร

11.00 น. เสร็จพิธี
 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล