ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาการเป็นสังฆทานออนไลน์ เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2565

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาการเป็นสังฆทานออนไลน์
เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. 
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
สอบถามผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือโทร. 097-1696455

ถ่ายทอดสด
GBNUS LIVE, ZOOM072.COM

พิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาการเป็นสังฆทานออนไลน์ เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. 


กำหนดการ

09.30 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี / พิธีกรนำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม

09.40 น. คณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม

10.10 น. เจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล

10.15 น. เจ้าภาพกล่าวคำถวายต่างๆ

10.45 น. เจ้าภาพถวายไทยธรรม

10.50 น. ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / ให้พร

11.00 น. ให้พร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล