ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2565

ขอเรียนเชิญรับชมถ่ายทอดสด
พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 (ออนไลน์)
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. - 11:00 น.
ถ่ายทอดสดจาก ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

ร่วมกิจกรรม online
www.zoom072.com
www.gbnus.com
สอบถามโทร. 02-831-1234

650212_02.jpg

——————————————
ร่วมรับชม “อยู่บ้านหยุดโรค
เปิด GBN หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19”
——————————————
GBN (Global Buddhist Network)
Discover Peace Within
สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล