ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565 

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2565

ปิดเทอม เติมธรรม
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565 
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย

650222_02.jpg

กำหนดการ

1 มี.ค. - 26 มี.ค. เปิดรับสมัครอบรม และสัมภาษณ์

27 มี.ค. -  3 เม.ย. รายงานตัว / ตรวจร่างกาย / เริ่มการอบรม

3 เม.ย. พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท

9 -  10 เม.ย. ภาคสาย พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร / ภาคบ่าย พิธีบรรพชาหมู่ 

22 เม.ย. พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

9 พ.ค. จบการอบรม


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- สามารถท่องคำขานนาคได้


สมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามโทร. 02-831-1234
www.บวช.com
www.dmycenter.com

 

ตัวอย่างใบสมัคร

650222_03.jpg
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล