ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2565

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565

อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม (หลังใหม่) วัดพระธรรมกาย

สมัครและสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

650222_04.jpg

บทฝึกลูกผู้ชาย

     การฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และพยายามสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ้นอาสวะกิเลส การอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือคือปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 1 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชึวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้นขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

 
กำหนดการอบรม 

     ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

     วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565    วันปฐมนิเทศ และพิธีตัดปอยผม 

     วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565         วันบรรพชา 

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565   พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ 

     วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565   วันลาสิกขา

หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีบุญต่างๆ ในวัด และเข้าเยี่ยมสามเณรได้โดยต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ มีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
     2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11-13 ปี
     3. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบท่องขานนาค และสัมภาษณ์

 
หลักฐานการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
    2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)
    4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)


650222_05.jpg

สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเองก่อนเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ

 
สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม

    1. ชุดอบรม เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว กางเกงวอร์ม 2 ตัว
    2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร 1 ตัว
    3. ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
    4. กระติกน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก
    5. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ 1 ตัว
    6. ผ้าไตรจีวร และบาตร
    7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
    8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน
    9. รองเท้า

 
สิ่งของที่ห้ามนำมาในการอบรม

    1. หนังสืออ่านเล่นและสมุดทุกชนิด
    2. อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด
    3. โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นวิทยุ mp3, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ
    4. กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาย หญิง
    5. ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ
        เครื่องรางของคลัง, สร้อยข้อมือ, แหวน เป็นต้น
    6. บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด, รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

 
พิเศษสุด !! บรรพชาปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

650222_06.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    โทร. 083-299-2881 หรือ 095-291-8594
    LINE ID ของโครงการ : SMNPALI
    Facebook : โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย  

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล