หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗


..........................................................................................................................................


พรปีใหม่จากคุณยาย
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       ยายจะให้พรปีใหม่นะ...

..........................................................................................................................................


ของขวัญปีใหม่
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการมอบของขวัญให้กัน ปีนี้เราลองเปลี่ยนกันใหม่ให้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา...

..........................................................................................................................................


พุทธวิธีประเมินความเจริญก้าวหน้าของตนเอง
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)

         วันนี้ พวกเราพร้อมใจมาสร้างบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับความสวัสดีมีชัยในปีใหม...

..........................................................................................................................................


คุณยายผู้เป็นมหาบุรุษ
โดย : พระมหาธนา เตชธมฺโม
       ท่านสาธุชนทั้งหลาย    คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์    ขนนกยูง ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วด้วยบุญบารมีที่เต็มเปี่ยม...
..........................................................................................................................................


ครอบครัวนักพนัน
โดย พระภาวนาวิริยคุณ
       คุณพ่อและน้องชอบเล่นการพนันจะแก้ไขไม่ให้เล่นได้อย่างไรคะ ?...
..........................................................................................................................................


อย่าถือสา...ลมปาก
โดย พระภาวนาวิริยคุณ

       เพื่อนมาบอกว่า มีคนเขาว่าเราลับหลังในทางที่ไม่ดี ควรทำใจอย่างไร ไม่ให้เราไปต่อว่าคนที่ว่าเรา ควรนึกถึงอะไรเจ้าคะ ?...

..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
ปิดฉากชีวิต "Playboy"
โดย ธัน ธนวรรธ

        "นุ" เปิดฉากชีวิตวัยระเริงของเขา ด้วยสีสันอันเร่าร้อนครบครันด้วยอบายมุข ตั้งแต่เรียนอยู่ ปวช. และเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ...

..........................................................................................................................................


เปิดคลังมหาสมบัติชื่นชม"บุญ"ตลอดปี
เรื่อง : นิตยา จรุงจิตต

         เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก หลายคนคงเคยมีกล่องสมบัติส่วนตัว เป็นที่เก็บของกระจุกกระจิก สำหรับเด็กหญิงภายในกล่องอาจจะมี...

..........................................................................................................................................


กุมารทอง
ในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

        เรื่องกุมารทอง ไม่ใช่เป็นการเล่าเรื่องผี และไม่ใช่เป็นการเล่าวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน แต่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟัง...

..........................................................................................................................................


เมื่อศีล ๕ ตั้งได้ สันติภาพที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้น
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        หลวงพ่อปลื้มใจสามเณรหลายวัด โดยเฉพาะที่วัดบ้านขุน ที่มีความอุตสาหะเดินทางข้ามภูเขาหลายลูก เพื่อไปโปรดโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกผลิต เลิกดื่ม เลิกขายเหล้า...

..........................................................................................................................................


ติดจานดาวเทียม ตรึกใจในดวงธรรม

        เรื่องบุญและผลของบุญ ..บาปและผลของบาป ..ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว ..แม้แต่ชีวิตหลังการตายแล้ว...

..........................................................................................................................................


ทอฝันพ่อ...ดาวล้านดวง
: พระมหา ดร.สมชาย ฐานะวุฑโฒ

        วันนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบหมายให้หลวงพี่ มาเล่าความคืบหน้าการเผยแผ่ธรรมะผ่านดาวเทียมให้พวกเราฟัง...

..........................................................................................................................................


รวยอัศจรรย์.. ติดจานดาวเทียม
: ปราณี ชัยผดุง

        "ถ้าทำตามที่พี่บอก ต่อไปบุญเลิศจะขายผัดไทย-หอยทอดได้วันละ ๑๐๐ ห่อ" ทันที่ฟังจบ ชายหนุ่มหัวเราะจนตัวงอ ขำกลิ้งไปใต้โต๊ะ...มันเหลือเชื่อ!...

..........................................................................................................................................


ฝันในฝัน
"ดาวธรรม" ภารกิจพันธุ์ตะวัน
โดย หัวหน้าชั้น

         "เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นศักราชใหม่สิ่งที่ลูกๆ ทั้งหลายควรจะนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี และขอให้ลูกๆ ของหลวงพ่อพึงระลึกเสมอว่า...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง => | ต.ค. | ก.ย. | พ.ย. | ธ.ค. |
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org