หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สติ สัมปชัญญะ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บทที่ ๑ ทุกคนอยากเป็นดนดี แต่ดีได้ไม่ทุกคน
- ความหมายความดี
ความสำคัญของความดี
สิ่งแวดล้อม ๕ ที่ด้องคำนึงถึงก่อนทำความดี
แนวทางการฝึกตัวของผู้รักที่จะเป็นคนดี
บทที่ ๒ ธรรมชาติของใจที่รู้เห็นได้ยาก
ฐานที่ตั้งของใจ
คุณสมบัดของใจ
สติสัมปชัญญะเครื่องมือควบคุมใจ
บทที่ ๓ สติ
ความหมายของสติ
ลักษณะของสติ
หน้าที่ของสติ
ศัตรูของสติ
สติทำให้มีนิสัยรอบคอบไม่ประมาท
การฟิกสติ
บทที่ ๔ สัมปชัญญะ
ความหมายและลักษณะของผู้มีสัมปชัญญะ
ลักษณะความรู้ตัว ๔ ของผู้ทำงานอย่างมีสดิสัมปชัญญะ
หลักการทำงานอย่างชาญฉลาดเพึ่มพูนสติสัมปชัญญะ
บทที่ ๕ สติสัมปชัญญะในกิจวัตรประจำวัน
กิจวัตรเพื่อฟิกสติสัมปชัญญะ
ความสำคัญของการฝึกสติสัมปชัญญะในระดับครอบครัว
ความจริงน่าตระหนกประจำโลกที่ถูกมองข้าม ประการที่ ๑ . ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้
ความจริงน่าตระหนกประจำโลกที่ถูกมองข้าม ประการที่ ๒ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความทุกข์
ความจริงน่าตระหนกประจำโลกที่ถูกมองข้าม ประการที่ ๓ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสกปรก
ความจริงน่าตระหนกประจำโลกที่ถูกมองข้าม ประการที่ ๔ สัตว์โลกตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรม
หลักเกณฑ์ตัดสินกรรมดี-ชั่ว
การให้ผลของกรรม
บทที่ ๖ สติสัมปชัญญะรากฐานการดึกษา
กำเนิดผู้รู้จริงครูดีต้นแบบ
หลักคิดการจัดการศึกษา
ความจริงที่ต้องจัดการศึกษา
ความจริงคือหัวใจการศึกษา
*    ความหมายของความจริง
*    ประเภทของความจริง
ความจริงที่ต้องรีบรู้ รีบประพฤติ
ใจเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้รู้ความจริง
*    วิธีรู้ความจริง
*    เครื่องมือรู้ความจริง
ความหมายการศึกษา
การศึกษาขาดครูดีไม่ได้
*    ความหมายของคำว่า “ครู”
’ เหตุผลที่การศึกษาต้องมีครูดี
*    หน้าที่ครูดี
บทฝึกนิสัยตนเองให้มีสดิสัมปชัญญะ
*    ความหมายนิสัย
*    ความหมายบทฝึกนิสัย
*    ส่วนประกอบบทฝึกนิสัย
. การออกแบบบทฝึกนิสัย
. การใช้บทฝึกนิสัย
* การประเมินบทฝึกนิสัย
‘ ตัวอย่างบทฝึกนิสัยตนเอง
’ การทำงานอย่างมิสติสัมปชัญญะ
‘ บทฝึกนิสัยตนเองให้มิสติเก็บใจไว้ในกาย
บทฝึกนิสัยตนเองให้มิสติสัมปชัญญะผ่านการเดิน
*    บทฝึกนิสัยตนเองให้มิสติสัมปชัญญะผ่านการทำความสะอาด โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน
*    บทฝึกนิสัยตนเองให้มิสติสัมปชัญญะผ่านการใช้ท้องสุขาsati.jpgหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ สติ สัมปชัญญะ
ลำดับเรื่อง : หลวงพ่อทัตตชีโว   จำนวนหน้า 186 หน้า

ขนาดไฟล์ 11 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 18
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • น้อมกราบอนุโมทนาบุญ
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก
  เป็นอย่างสูงสุด เจ้าค่ะ.

  ขอนอบน้อม กราบบูชาธรรม
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก
  เหนือเศียรเกล้าเจ้าค่ะ.

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล