วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ฉบับที่ ๒๐๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ศูนย์โยคะ Ituze เป็นศูนย์เดียวในประเทศรวันดา (Rwanda) ที่สอนเกี่ยวกับการฝึกโยคะ การฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบัน และสอนการทำสมาธิ ซึ่งพระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร และพระอาจารย์ทิโมตี ธีรนนฺโท ก็มีโอกาสเดินทางไปสอนสมาธิ...อ่านต่อ
สามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย หรือเรียกสั้น ๆ ว่าสามเณรนิว ที่หลายคนรู้จักกันในนามสามเณรผู้ท่องจำและสามารถจดบันทึกธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ ครบทุกหมวด เเละยังสอบไล่ได้เปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ในขณะที่มีอายุแค่ ๑๓ ปีเท่านั้น...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ