**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : อรรถกถามังสชาดก ว่าด้วย วาทศิลป์ของคนขอ

ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เป็นบุตรเศรษฐี. อยู่มาวันหนึ่ง นายพรานเนื้อคนหนึ่งได้เนื้อมาเป็นอันมาก จึงบรรทุกเต็มยานน้อยมายังนคร
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เป็นบุตรเศรษฐี. อยู่มาวันหนึ่ง นายพรานเนื้อคนหนึ่งได้เนื้อมาเป็นอันมาก จึงบรรทุกเต็มยานน้อยมายังนคร...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อรรถกถาสตธรรมชาดก ว่าด้วย สตธรรมมาณพ

1
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดคนจัณฑาล ครั้นเจริญวัย ได้ตระเตรียมข้าวสารเป็นเสบียงและห่อข้าว เดินทางไปทำกรณียกิจอย่างหนึ่ง ในกาลนั้น ในกรุงพาราณสีมีมาณพคนหนึ่ง ชื่อสตธรรม เกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลอุทิจจโคตร เขามิได้ตระเตรียมข้าวสารหรือห่อข้าวเดินทางไปด้วยกรณียกิจอย่างหนึ่ง ทั้งสองได้มาพบกันที่ทางใหญ่...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อรรถกถา ราธชาดกว่าด้วย พูดเพ้อเจ้อเพราะความเขลา

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดนกแขกเต้า พราหมณ์ผู้หนึ่งในแคว้นกาสี เลี้ยงพระโพธิสัตว์และน้องชายไว้ในฐานะเป็นลูก ในนกทั้งสองนั้น พระโพธิสัตว์ได้นามว่า โปฏฐปาทะ น้องชายได้นามว่า ราธะ แต่ภรรยาของพราหมณ์เป็นหญิงไม่มีมรรยาท ทุศีล เมื่อพราหมณ์จะออกเดินทางไปค้าขาย...อ่านต่อ

นิทานชาดก : สูกรชาดก ว่าด้วย หมูท้าราชสีห์

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพระเถระแก่รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า จตุปฺปโห อหํ สมฺม ดังนี้...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อรรถกถา คหปติชาดก ว่าด้วยการทวงในเวลายังไม่ถึงกำหนด

ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลคหบดี แคว้นกาสี ครั้นเจริญวัยได้ครองฆราวาส ภรรยาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นหญิงทุศีล...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ทัพพปุบผาชาดก แบ่งกันไม่ลงตัว

1
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิ์สัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาประจำอยู่ต้นไม้ที่ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่ง ณ ที่ไม่ไกลจากนั้น มีสุนัขจิ้งจอกสองผัวเมียอาศัยอยู่ อยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวเมียพูดกับสามีว่า "พี่ ฉันแพ้ท้องอยากกินเนื้อสด ๆ...อ่านต่อ

นิทานชาดก : สุงสุมารชาดก

1
ในกาลนั้น จระเข้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำคงคา ภรรยาของจระเข้เห็นร่างกายพระโพธิสัตว์ แล้วเกิดแพ้ท้องอยากกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์ จึงบอกจระเข้สามีว่า...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อัณฑภูตชาดก ชาดกว่าด้วยหญิงที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ในอดีตกาล ณ เมืองพาราณสี พระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่ง ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลพสกนิกรเป็นอย่างดี อาณาประชาราษฎร์มี ความสมบูรณ์พูนสุขทั่วหน้ากัน...อ่านต่อ
จากนั้นพระเจ้าพรหมทัตได้พระราชทานทรัพย์ ให้นักเลงไปใใช้จ่ายในงานครั้งนี้ นักเลงได้นำเงินไปเปิดร้านขายเครื่องประดับ ขายดอกไม้ เครื่องหอมทุกชนิด ซึ่งเป็นของที่ผู้หญิงชอบ...อ่านต่อ
ตั้งแตบัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อได้รับเงินไปชื้อของ นางทาสีจะตรง ไปที่ร้านของลูกชาย ครั้นเขาจัดสิ่งของให้มากมายเกินกว่าด้องการ นางก็รับเอาไป แล้วริบเงินไว้เสียเองทุกครั้ง เวลาปรนนิบัติรับใช้นายสาว นางก็พร่ำพูดสรรเสริญลูกชายอย่างไม่รู้เบื่อจนมาณวิกาพลอย หลงใหลชื่นชมไปด้วย...อ่านต่อ
คำวันนั้นเอง เมื่อท่านปุโรหิตเข้ามา มาณวิกาก็เข้าเคล้าเคลียปรนนิบ้ติยิ่งกว่าเคย พรํ่ารำพันถึงความสำนึกในบุญคุณทีท่านมี ต่อนางอย่างล้นเหลีอ พลางอาสาขอฟ้อนรำบำเรอ ท่านปุโรหิตมีความหลงใหลในเสน่ห์ของนางมากเป็นทุนอยู่แล้ว จึงยิ่งรู้สึกบันเทิงใจเป็นพิเศษ หยิบพิณมาบรรเลงเป็นจังหวะ...อ่านต่อ
นางมาณวิการู้สึกผิดหวังที่ท่านปุโรหิตไม่ทัดทานการลุยไฟของนางแม้สันิด นางจึงวางแผนเอาตัวรอดทันทีโดยสั่งนางทาสีต้นห้องให้รีบไปบอกชายชู้ของนาง ให้มาช่วยเสริมอุบายทำลายพิธีลุยไฟให้จงได้ พร้อมทั้งออกอุบายเป็นขั้นตอนโดยละเอียดให้ไป...อ่านต่อ

นิทานชาดก : อสาตมันตชาดก ชาดกว่าด้วยวิสัยของหญิงส่วนมาก

1
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณาสี มีพราหมณ์ครอบครัาหนึ่ง นับตังแตวันที่นางพราหมณี ได้ให้กำเนิดบุตรชาย ก็ไดัจุดไฟไว้ หมั่นเติมเชื้อไฟมิให้ดับเลย จนกระทั่งบุตรชายเติบโตเข้าวัยหนุ่ม มีอายุใด้ 16 ปี...อ่านต่อ
ฝ่ายชายหนุ่มเมื่อไปหาอาจารย์ที่ตักกสิลาไม่พบ ก็สอลถามจนตามมาพบอาจารย์ในป่า อาจารย์เห็นเข้าจึงทักขึ้นว่า พ่อคุณเข้าป่ามาถึงนี่เชียวรึ มีอะไรจะให้อาจารย์ช่วยบ้างล่ะ...อ่านต่อ
"เรามาทดลองอะไรกันดูสักอย่างดีกว่านะ" อาจารย์จึงให้ศิษย์ใปตัดไม้มะเดือมาท่อนหนึ่ง นำมาวางบนเตียงนอนของตน เอาผ้าคลุมไว้ไห้ดูเสมือนกับตัวท่านนอนอยู่บนเตียงแล้วผูกราวเชือกไว้ จากนั้น จึงให้ศิษย์นำขวานไปให้มารดา เพื่อให้นาง มาฆ่าตน ศิษย์จึงไปบอกมารดาของอาจารย์ทันที...อ่านต่อ

นิทานชาดก : สุกรโพธิสัตว์ ตุณฑิลชาดก ว่าด้วย ธรรมเหมือนน้ำ บาปธรรมเหมือนเหงื่อไคล

1
ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายชาวนาผู้ขยันคนหนึ่ง ได้จับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อถากถางเป็นที่นาของตน ซึ่งที่ดินแห่งนี้เมื่อในอดีต เคยเป็นที่ตั้งบ้านของเศรษฐีผู้มาก่อน...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายชาวนาผู้ขยันคนหนึ่ง ได้จับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อถากถางเป็นที่นาของตน ซึ่งที่ดินแห่งนี้เมื่อในอดีต เคยเป็นที่ตั้งบ้านของเศรษฐีผู้มาก่อน...อ่านต่อ
สุกรโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะประกอบด้วยจิตเมตตาแก่น้องชายและมหาชนทั้งหลาย สิ้นเสียงแสดงธรรม เหล่ามหาชนต่างพากันแซ่ซ้องสาธุการ...อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma