รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกสู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก : สู้ไม่ถอย

 

สู้ไม่ถอย 

วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
 

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
 

จบ

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 

วัณณุปถชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

.....ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่ง ประพฤติตนเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา พระธรรมวินัย ครั้นศึกษาพระธรรมวินัยได้ครบ ๕ พรรษา แตกฉานในพระปริยัติธรรมดีแล้ว จึงได้ไปขออุบายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเจริญภาวนาให้ใจสงบ แล้วกราบทูลลาไปทำ ความเพียรอยู่ในป่าลึก
 

.....ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูเข้าพรรษา พระภิกษุรูปนี้ได้ตั้งใจเจริญาภาวนา ปรารภความ เพียรอย่างเต็มกำลัง แต่มิได้ประสบความสำเร็จ  ทำให้ท่านท้อใจ  คิดว่าตนเองจะเป็นคนอาภัพ ไม่มีบุญวาสนาเช่นผู้อื่น  ถึงแม้จะบำเพ็ญเพียรต่อไป  ก็คงไม่สามารถบรรลุธรรม ในชาตินี้ได้ ควรจะกลับไปปฏิบัติรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และฟังพระธรรมเทศนาให้้ชุุ่่มชื่นใจดีกว่า คิดดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับเชตวันมหาวิหาร
 

.....เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุรูปนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสาสสนุสสติญาณ แล้วตรัสเล่า วัณณุปถชาดก ดังนี้

 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

๑ . คนส่วนมาก เมื่อเห็นว่างานใกล้สำเร็จ มักจะประมาททำให้เกิดความเสียหาย เพราะคาดไม่ถึง ดังคำที่ว่า “เรือล่มเมื่อจอด” ดังนั้น ผู้นำที่ดี ควรจะติดตามควบคุมงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อใกล้เสร็จ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

๒. ผู้นำที่ดีจะต้องให้กำลังใจเป็น เพราะทุกคนต้องการกำลังใจ แม้ผู้ที่สะสมบุญบารมีมากพอที่จะเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ยังต้องการกำลังใจเช่นกัน วิธีให้กำลังใจประการหนึ่ง คือ เตือนให้คำนึงถึงความดีที่เคยทำมาก่อนแล้ว

๓. ผู้นำที่ดีต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ไม่ใช้อำนาจบาตรใหญ่อย่างเดียว การเป็นกัลยาณมิตรนั้น ต้องทำหน้าที่สำคัญ ๔ ประการ คือ

.....๑. เป็นพ่อแม่ คอยปกป้องผองภัยให้แก่ลูก
.....๒. เป็นเพื่อน คอยเตือนสติให้ได้คิด
.....๓. เป็นแพทย์ คอยดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
.....๔. เป็นครูผู้ส่องประทีปภายใน คือ ให้ปัญญา ความรอบรู้

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล