รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกวานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

นิทานชาดก : วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก

ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล
ณ ป่าหิมพานต์
มีลิงจ่าฝูงตัวหนึ่งมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยมขี้ระแวงกลัวลิงตัวอื่นจะมาแย่ง
ตำแหน่งจ่าฝูงไป
จากตน แม้แต่ลูก
ของมันเอง
มันก็ยังไม่ไว้ใจ

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

   ดังนั้นเมื่อนางลิงตัวใดมีครรภ์แก่ คลอดลูกออกมา
เป็นตัวผู้มันจะรี่เข้ามากัดอวัยวะเพศให้ขาด บางตัว ก็ถึงกับตายบางตัวก็พิการ ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ และไม่สามารถตั้งตัวเป็นใหญ่เสมอได้

  วันหนึ่งมีนางลิงตัวหนึ่ง รู้สึกตัวเองว่ากำลังตั้งครรภ์ คิดห่วงลูกในท้อง เกรงว่าจะได้รับอันตรายจากลิงจ่าฝูง จึงคิดหาวิธีจะช่วยลูกให้ปลอดภัย

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

นางลิงพาลูกในท้องข้ามไปที่ภูเขา
นางจึงคลอดลูก
ออกมาเป็นต้วผู้
นางรักใคร่ทะนุถนอม
ลูกของนางยิ่งนัก

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
  นางเฝัาเลี้ยงลูกของนางเป็นอย่างดี จนกระทั่งลูกของนางเจริญวัยขึ้นตามลำดับ
ถึงนางลิงจะแยกมาอยู่ตามลำพังกับลูก แต่ด้วยสัญชาติญาณ ลูกลิงจึงคิดว่าตนจะต้องมีพ่อ
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

เมื่อลูกลิงถามเช่นนั้น
นางลิงจึงเล่าความจริงถึงอุปนิสัยของพ่อลิง ให้ฟัง

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
 แม้ว่าแม่ลิงจะพูดอย่างไรก็ตาม ลูกลิงก็ยังรบเร้าอยากเจอพ่อลิงให้ได้
เพราะด้วยสัญชาติญาณระหว่างลูกกับพ่อ
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

  แม่ลิงทนรบเร้า
ไม่ไหว เพราะรู้สึก
สงสารลูก ที่เห็น
สัตว์อื่น เขามีพ่อกัน
แต่อีกใจ ก็กล้วว่า
ลูกจะได้รับอันตราย
จากพ่อลิง

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
 เมื่อนางลิงได้พบจ่าฝูงนางจึงเล่าความจริง
ให้ฟังจ่าฝูงโกรธมากจึงคิดหาทาง กำจัดลูกลิง
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

ด้วยความเดียงสา มันเข้าใจว่าการ
ที่พ่อของมันกอด
แน่นนั้นพ่อคงจะ
รักมันมาก มันจึง
กอดพ่อแน่นบ้าง
เหมือนกัน แต่แรง จ่าฝูงสู้แรงลูกลิง
ไม่ได้ จึงได้คลาย
การกอดรัดออก

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
 จ่าฝูงยังไม่ยอมละความพยายามที่จะฆ่าลูกลิงให้ตาย จึงได้ใช้อุบาย
ให้ไปเก็บดอกบัวในสระที่มีผีเสื้อน้ำ ที่ชอบกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

เมื่อลูกลิงได้ยิน
เช่นนั้นแล้ว จึงรีบ
ไปยังสระบัวทันที
และได้สังเกตเห็น
สิ่งผิดปกติบริเวณ
รอบๆ สระนั้น

วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
 ลูกลิงคอยระวังตัวและหาหนทางเก็บดอกบัวมาให้ได้
จนเห็นกิ่งไม้ใหญ่จึงคิดวิธีที่จะเก็บดอกบัวในสระนั้น
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
ในระหว่างที่ลูกลิงเก็บดอกบัว ผีเสื้อน้ำก็เกิดความประทับใจในความสามารถของลูกลิงจึงเข้าไปทักทายอย่างเป็นมิตร และไต่ถามถึงความเป็นมาของลูกลิง
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
 ลูกลิงจึงเล่าความจริงให้ฟังว่า พ่อของมันที่เป็นจ่าฝูง จะยก
ตำแหน่งให้
  เมื่อผีเสื้อน้ำได้ยิน เช่นนั้นจึงอาสาจะนำ
ดอกบัวไปให้ และ
อยากชมพิธีการ
แต่งตั้งจ่าฝูง
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
ในระหว่างที่เดินทางกลับมานั้น บรรดาฝูงลิงต่างให้การต้อนรับด้วยความปิติยินดี
รวมทั้งแม่ของมันด้วย
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
ในระหว่างนั้นเอง
จ่าฝูงได้เห็นผีเสื้อน้ำ จึงเกิดความกลัวสุดขีด ถึงกับขาดใจตายทันที
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
เมื่อจ่าฝูงได้ตายแล้ว จึงได้แต่งตั้งลูกลิงเป็นจ่าฝูงปกครองฝูงลิงแทน จากนั้นมานางลิงตัวใด
คลอดลูกเป็นตัวผู้ก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะถูกทำร้ายอีกต่อไป
วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 

ตโยธััมมชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

 

.....ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เวฬุวันมหาวิหาร พระพุทธองค์ได้สดับคำปรารภของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ ถึงการที่พระเทวทัตพยายามจองล้างจองผลาญพระพุทธองค์ ด้วยประการต่างๆ อยู่อย่างไม่ลดละ

.....พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาจะปลอบใจพระภิกษุทั้งหลาย ให้คลายความวิตกกังวลห่วงใยในพระองค์ และเลิกใส่ใจในการกระทำของพระเทวทัต เพราะพระเทวทัตมิได้ตามจองล้างจองผลาญพระองค์ เฉพาะในชาตินี้เท่านั้น แม้ในชาติก่อนๆ ก็ได้พยายามทำร้ายพระองค์มาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่เคยทำได้สำเร็จเลยสักครั้ง

.....พระบรมศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ แล้วนำ ตโยธัมมชาดก มาตรัสเล่าแก่พระภิกษุสงฆ์ ดังนี้
 

:: ข้อคิดจากชาดก ::

.....๑.วิสัยแม่โดยทั่วไป ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ย่อมรักลูกยิ่งกว่าชีวิต เพียงเริ่มรู้ว่าลูกถือกำเนิดในครรภ์ แม้ไม่ทันได้เห็นหน้า ก็ตั้งใจทะนุถนอมด้วยความรัก ดังนั้น ผู้เป็นลูกทุกคนจึงควรคิดถึงบุญคุณของแม่ให้มาก และคิดตอบแทนคุณท่านให้เต็มที่

.....๒. ในยุคใดที่โลกขาดคุณธรรมความดี ขาดความกตัญญูกตเวทีโดยสิ้นเชิงแล้ว ในยุคนั้น คนจะมีสภาพไม่ต่างกับสัตว์เดียรัจฉาน ในที่สุดก็เกิดสงครามฆ่าล้างโลกกัน

......๓. คนอันธพาล เป็นนักเลง เกเรไปเรื่อยๆ ถึงแม้โชคดี ไม่มีใครทำร้าย สักวันหนึ่งก็ต้องตายเพราะเหลี่ยมคมของตนเอง ดังสุภาษิตที่ว่า “ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว”

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -