รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกกระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก : กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม หน้า 2

หน้า 2

กระต่ายตื่นตูม 

ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

จบ

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved. 

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

 


ทัทธภายชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

.....พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภพวกอัญญเดียรถีย์ จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า

.....เดียรถีย์ทั้งหลายนอนบนที่นอนหนาม เผาทำให้ร้อนห้าประการ ประพฤติมิจฉาตบะต่างๆ อยู่ ณ ที่ใกล้พระวิหารเชตวัน

.....ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแล้วพากันมายังพระวิหารเชตวัน ในระหว่างทาง ได้เห็นเดียรถีย์เหล่านั้น จึงพากันไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามพระองค์ว่า สาระแก่นสารในการสมาทานวัตรของอัญญเดียรถีย์ มีอยู่หรือไม่

.....พระศาสดาตรัสว่า "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แก่นสารหรือความวิเศษในการสมาทานวัตรของพวกอัญญเดียรถีย์เหล่านั้น ย่อมไม่มีเลย เพราะวัตรนั้น เมื่อเลือกเฟ้นสอบสวนเข้า ก็เป็นเช่นกับทางแห่งภาคพื้นเต็มด้วยหยากเยื่อ และเหมือนกระต่ายกลัวเสียงกึกก้อง"

.....ภิกษุเหล่านั้นจึงทูลอ้อนวอน ขอให้พระศาสดาตรัสขยายความให้ทราบ พระศาสดาจึงทรงนำเอา ทัทธภายชาดก มาตรัสเล่า


:: ข้อคิดจากชาดก :: 

.....๑. เมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรมีสติ อย่าผลีผลามด่วนตัดสินใจ เพราะอาจเกิดผลเสียได้

.....๒. อย่าเชื่อข่าวลือจากผู้อื่น โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน

.....๓. ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสุขุมรอบคอบไม่ตื่นข่าวลือ ควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเสียก่อน

.....๔. ผู้นำที่ดีต้องมีความเมตตากรุณา เสียสละ และเมื่อเห็นสิ่งใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม ก็ไม่เพิกเฉยรีบเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหานั้นๆ


 

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล