หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

parakit-for-buddish.jpg

ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ธรรมปาฐกถา : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) 

ณ สภาธรรมกายสากล

วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

                 พระรัตนตรัยเป็นหลักต่อพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาแต่โบราณกาล วิถีชีวิตขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของชาวไทย จึงเกี่ยวเนื่องแนบแน่นกับพระรัตนตรัยทั้งสิ้น พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงขณะนี้ได้ ก็เพราะได้รับการสืบทอดด้วยความทุ่มเทชีวิต สละกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดและสติปัญญาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระเถรานุเถระทั้งหลาย

                เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ฉลองมหารัตนอัฐิธาตุของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพิธีถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่พระเถรานุเถระ  พระสังฆาธิการ จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) แสดงปาฐกถาธรรม ณ วัดพระธรรมกาย ท่ามกลางพระภิกษุสามเณรกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป และสาธุชนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน

                 คณะผู้จัดทำเห็นว่าปาฐกถาธรรมนี้มีประโยชน์มาก ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ คำแนะนำที่บริบูรณ์ด้วยคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กราบขออนุญาตพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ นำปาฐกถาธรรมนี้มาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่และถวายเป็นธรรมบรรณาการแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วประเทศในโอกาสต่างๆ สืบไปหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ภารกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 56 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล